Kalibreringssystem

Industiella kalibreringssystem

Kalibreringssystem är mjukvarulösningar som används för att automatisera och standardisera processerna att kalibrera och verifiera mätinstrument och utrustning i industriella miljöer. Syftet med Kalibreringssystem är att säkerställa att mätinstrument och utrustning fungerar korrekt och precist, så att produktionen kan ske utan förseningar och fel, och så att produkterna uppfyller kvalitetskrav och standarder.

Kalibreringssystem kan innehålla en mängd verktyg, inklusive datainsamlings- och analysverktyg, kalibreringscertifikat och -rapporter, automatisk utrustningskalibrering och -verifiering, samt integrerade verktyg för att hantera kalibreringsuppgifter och -data. De kan också innehålla funktioner för att uppfylla lagkrav och regler inom området, till exempel dokumentation av kalibrering och verifiering av mätinstrument. Läs mer om våra system från Prime Technologies

Med ett effektivt underhålls- och kalibreringssystem

Ges full kontroll på kalibrerings- och inspektionsuppgifter. En kraftfull databas samlar data kring instrumentering och annan utrustning. Med systemkalibratorer eller handdatorer utförs enkelt automatiska kalibreringar, inspektioner och datainsamling i fält.

Läkemedes- och kärnkraftindustri ställer ofta mycket höga krav på system för kalibrering. Vi erbjuder system med bl.a. ERES, GMP-hantering, ändringskontroll och valideringsprotokoll. De system vi erbjuder kan även integreras med andra underhållssystem som Maximo, SAP och IFS.

Fluke

Intertechna levererar kalibratorer från Fluke som har en mycket hög noggrannhet, samtidigt som de är robusta för att tåla industriell användning. Fluke Processkalibratorer hanterar de flesta förekommande enheter för tryck, temperatur och elektriska signaler.

Process-kalibratorer system

Dessa kalibratorer är anpassade för att effektivt ingå i ett system för kalibrering. Information om instrument som ska testas laddas ner från PCX-Teems eller ProCalV5 till minnet på kalibratorn. Minnet har plats för över 100 instrument.

Under testet finns instruktioner och metoder i kalibratorn som ger vägledning under processens gång. När kalibreringen är genomförd sparas resultaten som senare laddas upp till PCX-Teems ProCalV5 för säker lagring och utskrift av rapporter.

Läs mer om våra kalibratorer för system