ELKVALITETSINSTRUMENT

Fluke elkvalitets- och energiverktyg

Fluke har ett omfattande utbud av elkvalitetstestverktyg för felsökning, förebyggande underhåll och långsiktig registrering och analys i tillämpningar inom industri, elektrisk distribution och kommersiella byggnader

Här kan du öppna en giude som hjälper dej att välja rätt typ av instrument

Fluke elkvalitet

HUR KAN DU UPPTÄCKA ALLT SOM KAN DÖLJAS I DET ELEKTRISKA SYSTEMET?

En dator låser sig. Lampor flimrar. En motor överhettas.
Sådana och många andra symptom kan förekomma i alla anläggningar. De anses ofta vara obetydliga eller till och med normala och antas uppkomma som ett resultat av normalt slitage, obetydliga fel eller att utrustningen blir äldre. Men alltför ofta är den verkliga orsaken dålig elkvalitet. Elkvalitetsproblem kan vara allvarliga och mycket kostsamma:

-Driftstopp.
-Dataförlust.
-Produkter som skadas under -produktion.
-Mycket hög elförbrukning.
-Merkostnader för underhåll, reparation och byte av utrustning.

Skadar elkvalitetsproblem din verksamhet - eller din kunds verksamhet?

Fluke elkvalitet

Vilka är de dolda problemen?

Spänningsobalans - betydande skillnader i fasspänningar på över 2 %, vilket vanligen leder till överhettning av motorer och transformatorer.

Flimmer - cykliska spänningsfall som leder till att lampor flimrar, vilket har större negativ inverkan på anställdas produktivitet än på utrustning.

Transienter - kortvarig stor spänningsökning, som orsakas av att utrustning slås på eller av, kondensatoraktivering eller -avaktivering eller blixtnedslag, kan leda till att datorer låser sig, kretskort bränns ut och skador på elektrisk isolering.

Ovanstående förhållanden har vanligen sitt ursprung inom själva anläggningen och är därför ditt ansvar, inte elleverantörens. Vi kan hjälpa dig att identifiera dem, åtgärda dem och undvika dem i framtiden genom lämpliga förebyggande åtgärder och underhåll.

Här kan du ladda ner mer information om hur Fluke har lösningar på problem med el-kvalitet