Utbildningar

Bra utbildning och kunskap är en förutsättning för att produkter och system kan utnyttjas effektivt. Kontakta Intertechna om ni vill ha företagsanpassade kurser innom

Företagsanpassade kurser

Intertechna erbjuder olika nivåer av utbildning för produkter och system. Utbildningarna hålls på vårt utbildningscenter i Göteborg, i Karlstad, eller ute hos våra kunder.

Utbildning i AVEVA Mobile Operator (IntelaTrac) ronderingssystem

Intertechna erbjuder en 4 dagars utbildning för nyckelanvändare av AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) ronderingssystem.

Kursen behandlar hur man bygger ronder, schemalägger och genomför ronder i handdator. Även analys av insamlad data och rapporter ingår i kursen.

Efter kursen skall deltagarna kunna administrera, bygga och utföra ronder. De skall även ha förståelse för systemuppbyggnaden och god kunskap om handhavande av handdatorer och kringutrustning. Intertechna har flera års erfarenhet av utbildning och support av AVEVA Mobile Operator ronderingssystem.

Kurs ProCal användare & administratör

För att på ett enkelt sätt kunna använda kalibreringssystemet ProCal erbjuder vi en grundlig 2 dagars utbildning.

För att uppfylla dagens kvalitetsnormer krävs att användaren är väl förtrogen med den utrustning han använder så att risken för misstag minimeras och att högsta kvalité erhålls.
Kursen tar upp grunderna i kalibrering och berör vad som nämns i ISO9001 och liknande standarder
rörande kalibrering

Efter kursen ska deltagarna ha en grundlig förståelse för kalibrering samt kunna hantera ProCal och kalibratorn.
Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

2 dagars grundkurs i termografi

2-dagars grundkurs i termografi med diplomerad el-termograför.
Mål: Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, att hantera kameran under olika villkor och för olika syften, att göra en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet och att identifiera möjliga felkällor.

4 dagars Level 1 certifieringskurs

4 dagars Level 1 certifieringskurs i termografi med certifierad termograför ISO 18436-7
Mål:
Du får lära dig grunderna och fördjupningar inom infraröd teknik, att som professionell konsult hantera kameran, tekniken, analyser under mängder av olika villkor och för olika syften. Utföra korrekta bedömningar av utförandet, mätsituationen och temperaturmätningar på fältet samt att identifiera möjliga felkällor.

Grundkurs Kalibrering

För att lära sig grunderna inom kalibrering erbjuder vi en grundlig 1 dags utbildning.

Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse till varför kalibrering skall utföras och hur det skall göras.

Utbildningen vänder sig i första hand mot tekniker, och chefer inom process, läkemedel och livsmedelsindustri.

De storheter som behandlas är bl.a. tryck, temperatur, flöde, vikt, etc.
(Kursen är inte specefikt inriktad mot mekaniska mätdon)

DocuMint kalibreringsystem

Grundutbildning och forsättningskurser för DocuMint kalibreringsystem med teori och praktiska övningar.

IC-Utb-DM-Tekniker

Utbildning i DocuMint och kalibrator för tekniker.

IC-Utb-DM-Admin

Kurs DocuMint användare & administratör

IC-Utb-DM-PU

Kurs DocuMint Power User

IC-Utb-DMRx-Admin

Kurs DocuMintRx användare & administratör

Kontakta Intertechna om kurser

Funderingar eller frågor om utbildningar eller kurser?
Kontakta oss så hjälper vi er med rätt utbildning

Telefon: +46 54 521000