PCX, web-baserat kalibreringssystem

PCX, web-baserat kalibreringssystem

Rea-pris0 kr
Art.nr: PCX-Starter
Antal:

PCX är ett nytt Web- och Molnet-baserat system från Prime Technologies i USA.

Prime har sedan tidgare tagit fram de välkända systemen ProCalV5 och DPC-Track II (Säljs av Fluke).

Nu har alla verksamheter möjlighet att ansluta sig till PCX och få bra organisation på utrustningar, instrument och kalibreringar.

PCX är flexiblet och kan köras på datorer, surfplattor och telefoner.

Ny webbbaserad kalibreringsprogramvara i molnet - SaaS 

(Software-as-a-Service)

PCX-programmet utvecklades av, Prime Technologies (USA). 

PCX är en tjänst i Molnet, det innebär att ni slipper egen kostsam hantering av installation, servrar, IT-miljö, uppgraderingar etc.

PCX är ett effektivt och kostnadsbesparande system för att hantera kalibreringar om ni inte har mycket specifika karv på ett system. 

Det snabba intuitiva gränssnittet gör det möjligt för användare att snabbt skapa ett effektivt register över instrument, bifoga scheman och lagra färdiga kalibreringscertifikat. PCX Starter är utformad för att stödja användare på ett kostnadseffektivt sätt, med grundläggande krav på planering, kalibrering och lagring av information.

Systemet säkerställer att all data är lättillgänglig för revisioner och andra granskningsändamål. Ett webbåtkomligt gränssnitt gör det ännu enklare och mer ekonomiskt än någonsin att komma igång.

PCX Starter är ett effektivt kalibreringssystem i "Molnet" 

  • Referensinstrument kan registreras i systemet för att säkerställa spårbarhet
  • Bifogade dokument kan kopplas till utrustningar och resultat, det gör det gör det enkelt att lagra elektroniska kalibreringscertifikat, inklusive de som utförs av leverantörer från tredje part.
  • Hantera en hierarki med två nivåer för att göra det enkelt att identifiera var utrustningar finns
  • Information om referensinstrument kan bifogas kalibreringsresultat och sedan söka 
    efter rapporter med omvänd spårbarhet
  • Historiska rapporter för utrustningar är standard i systemet
  • Rapporten för planerade kalibreringar ger en god intern hantering av planerade arbeten, både interna och arbeten som utförs av entreprenörer.

Kalibreringscertifikat kan sparas vid schemalagda händelser och återskapas när som helst.

Med väldigt få obligatoriska fält installeras systemet för enkel datainmatning för att fånga de nödvändiga förutsättningarna för att hålla kalibreringen på rätt spår. 

Genom att systemet är baserat på en molnet-tjänst så når man information via internet från alla platser.


Kontakta Intertechna för en 60-dagars testversion av systemet

Med PCX får man ett lättanvänt system för de mest nödvändiga rutinerna kring hantering av kalibrering, resultat och rapportering.

Kontakta Intertechna för mer information.