Tjänster

Våra tjänster är säkra

Med hjälp av våra tjänster kan du vara trygg, de produkter och system vi levererar behåller sin effektivitet under lång tid efter installation.

  • Vår supportavdelning jobbar med både daglig hjälp till användare och leveranser av system i projektform.
  • I vårt kalibreringslabb ser vi till att er utrustning är lika effektiv år efter år.
  • Vi har ett brett utbildningsprogram, kurserna ser till att användarna kan dra nytta av utrustningen och utnyttja den fullt ut.

För kostandseffektiv, noggrann och snabb hantering

Kalibreringingslab

Korrekt kalibrering av givare och instrument ligger till grund för att utrustningen ska kunna användas i produktionen.

Vi erbjuder tjänster för att våra kunders instrument och referenser alltid ska ha bästa prestanda.

För tryggare och kunnigare personal

Målstyrd Utbildning

Bra utbildning och kunskap är en förutsättning för att produkter och system kan utnyttjas effektivt.

Intertechna erbjuder olika nivåer av utbildning för produkter och system. Utbildningarna hålls på vårt utbildningscenter i Göteborg, på Hammarö, eller ute hos våra kunder.

I vårt labb genomför vi årlig kalibrering av er mätutrustning.

Egenkontroll Livsmedel HACCP

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

Så att dina produkter och system alltid ska fungera

Effektiv Support

Det är viktigt för oss att våra kunder kan använda system och produkter från oss på ett effektivt sätt.
Vi har därför en supportavdelning både i Karlstad och i Göteborg. Supportärenden kan registreras på telefon, per e-mail och här på vår web. Avtalskunder kan även få egen inloggning till vårt supportsystem.