FLUKE MÄTINSTRUMENT OCH KALIBRATORER

En Effektivare industri

Vi jobbar mot industrin i Norden med utrustning och tjänster för IIoT maskinövervakning, kalibrering, samt system för ronder och operatörstillsyn.

operatörstillsyn

Ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka tillgängligheten i produktionen är att jobba med effektiva metoder och verktyg för tillsyn av produktionen. Intertechna har jobbat med många stora och små företag för att öka tillgängligheten i produktionen.

Läs mer

Kalibrering

För att ni ska kunna tillverka era produkter med högsta kvalité måste er mätutrustning i processen mäta rätt. Intertechna har jobbat med Svensk industri i över 30 år för att säkerställa att våra kunders utrustningar är rätt kalibrerade.

Läs mer

felsökning

Vid felsökning och förebyggande underhåll är det viktigt att underhållsavdelningen har effektiva verktyg. Varje förlorad minut i produktionen kostar betydande belopp.

Läs mer

Mätning, kalibrering och tillsyn

Produkter och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen. Det är våra nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, hitta snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar och skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll.

Ackreditering av SWEDAC

SS-EN ISO/IEC 17025 för kalibrering av tryck

KUNDSERVICE

+46 54 52 10 00