Kalibreringstjänster

Kalibreringstjänster

Intertechna erbjuder ackrediterad kalibrering av tryck och spårbar kalibrering av andra storheter.

Kalibrering av utrustning

Industrins kvalitetsdiskussioner är idag mer intensiva än någonsin. Vare sig verksamheten kvalitetscertifierats eller ej ställs allt högre krav på spårbarhet i mätsystemen.

Intertechna erbjuder ackrediterad kalibrering av tryck och spårbar kalibrering av andra storheter.

I vårt eget laboratorium erbjuds kalibrering av instrument och mätutrustning. Vi har resurser för hantering av storheterna tryck, spänning, ström, resistans och temperatur. För att understryka kvaliteten av vårt kalibreringsarbete är laboratoriet ackrediterat av Swedac för tryckkalibrering enligt den europeiska normen SS-EN ISO/IEC17025.

Intertechna är en Fluke platinum partner och kan erbjuda kalibreringstjänster för alla dina Fluke-produkter i vårt egna kalibreringslaboratorium.

Tryckkalibrering

Kalibrering Tryck

Ackrediterad Tryckkalibrering

Intertechna kalibrerar både givare, tryckmätare, testinstrument, omvandlare och kalibratorer. För tryck är laboratoriet ackrediterad av SWEDAC

Intertechna utför ackrediterad tryckkalibrering i stort sett alla typer och fabrikat av tryckinstrument.

Kalibrering av Temperatur

Spårbar Kalibrering

Kalibrering av Temperatur

Vårt laboratorium kan erbjuda spårbar kalibrering av temperatur, både för givare, omvandlare, referenser, kalibratorer och torrblock. Vi utför kalibrering som är spårbar till nationella normaler inom följande områden:

- Temperatur: från -25 till 650ºC

Kalibrering Elektriska storheter

Spårbar kalibrering

Kalibrering Elektriska storheter

Vårt laboratorium kan erbjuda kalibrering av elektriska storheter som t ex spänning, ström, och resistans. Vi kalibrerar både testinstrument, omvandlare och kalibratorer. Intertechna utför elkalibrering som är spårbar till nationella normaler inom följande områden:

- Likspänning: upp till 1000V
- Likström: upp till 11A
- Resistans: upp till 329Mohm
- Kapacitans
- Frekvens

Boka din kalibrering

För utrustningen som sänds in för kalibrering gäller följande.
Bifoga en beställning tillsammans med den utrustning ni skickar in för kalibrering/reparation.

Ni får även möjlighet att automatiskt få en påminnelse när det är dags att kalibrera utrustningen nästa gång.

Enklare justeringar görs normalt (där det är möjligt) då normalens visade värde jämfört med objektets visade värde skiljer sig mer än 0,6% FS för mekaniskt tryckindikerande objekt. För digitalt tryckindikerande objekt görs justering om skillnaden överstiger 0,1% FS.

Övriga objekt kommer att bedömas mot av tillverkaren angiven spec. om den finns tillgänglig. Eventuell enklare justering kommer att genomföras samt faktureras med aktuell kostnad utan att ni meddelas om detta.

Efter det att kalibreringen av Er utrustning är utförd returneras utrustningen och vi utfärdar ett kalibreringsbevis.

För att få er utrustning kalibrerad, skicka den till:
Intertechna AB
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Bifoga en beställning, med information om returadress.
Vill ni ha hjälp med transport ring oss på 054-521000

Per Nordvall

Funderingar eller frågor om kalibrering?
Kontakta mig så hjälper jag er

Telefon: 054-52 10 03