KONTAKT

Huvudkontor

Intertechna AB
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Telefon: +46 54 52 10 00
Fax: +46 54 52 22 97
info@intertechna.se

Försäljningsavdelning:
info@intertechna.se

Supportavdelning:
support@intertechna.se
Denna mailadress kan användas endast av kunder som är registrerade i vårt system för support.

Platskontor Göteborg

Försäljning

Sebastian Widström

VD
Tel: +46 72 247 83 64

Lars Djuvfeldt

Senior Advisor
Tel +46 54 52 10 00

Robin Asmussen

Säljare
Tel +46 54-52 10 39

Joakim Gustafsson

Säljare
Tel +46 705-52 00 14

Alexander Kjellgren

Säljare
Tel +46 70 304 70 84

Petra Gustavsson

Orderadministration/Ekonomi
Tel +46 54 52 10 01

Kalibrering

Marcus Warnqvist

Laboratoriechef
Tel +46 54 52 10 00

Per Nordvall

Kalibreringsingenjör
Tel +46 54 52 10 03

Supportavdelning

Marcus Warnqvist

Projektledare/ vVD
Mob +46 705-37 36 90

Fredrik Gryth

Support och installationer
Tel +46 54-52 10 37
Mob +46 705-50 19 70