Vi är en del av ett större sammanhang

Intertechna är en del av börsnoterade Momentum Group

Momentum Group har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Förvärv är en viktig del av Momentum Groups affärsidé. Vi söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka premiumvarumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka våra nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.

Nya bolag bidrar med närvaro på nya delmarknader, kompletterar leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap.

Momentum Group är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för hållbar utveckling och lönsamhet i bolag som vi tror på. Att personerna i de förvärvade bolagen stannar kvar för att utvecklas tillsammans med oss är ett bevis på detta.

Läs mer hos momentum group