Egenkontroll Livsmedel HACCP

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

HACCP

Lagstiftningen kräver att livsmedelsföretag ska ha ett egenkontrollprogram som bygger på principerna för HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

En förutsättning för att genomföra ett program för egenkontroll enligt HACCP-principerna är ett effektivt system för temperaturövervakning.

En rad termometrar används för att övervaka temperaturen i de olika zonerna för att kontinuerligt registrera den. Det uppmätta värdet och den faktiska temperaturen som finns tillgängliga på skärmen gör det möjligt att tidigt upptäcka avvikelser och därmed vidta korrigerande åtgärder.

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

Vi säljer utrustningar i flera olika nivåer, allt från enkla tempraturmätare från några hundralappar upp till utrusting som automatiskt dokumenterar genomförda mätningar och inspektioner.

kalibrering av mätinstrument

Kalibrering för livsmedelskontroll HACCP

Vårt laboratorium kan erbjuda spårbar kalibrering av temperatur, både för givare, omvandlare, referenser, kalibratorer och torrblock. Vi utför kalibrering som är spårbar till nationella normaler inom följande områden:

- Temperatur: från -15 till 650ºC

Boka din kalibrering

För utrustningen som sänds in för kalibrering gäller följande.
Bifoga en beställning tillsammans med den utrustning ni skickar in för kalibrering/reparation.

Ni får även möjlighet att automatiskt få en påminnelse när det är dags att kalibrera utrustningen nästa gång.

Enklare justeringar görs normalt (där det är möjligt) då normalens visade värde jämfört med objektets visade värde skiljer sig mer än 0,6% FS för mekaniskt tryckindikerande objekt. För digitalt tryckindikerande objekt görs justering om skillnaden överstiger 0,1% FS.

Övriga objekt kommer att bedömas mot av tillverkaren angiven spec. om den finns tillgänglig. Eventuell enklare justering kommer att genomföras samt faktureras med aktuell kostnad utan att ni meddelas om detta.

Efter det att kalibreringen av Er utrustning är utförd returneras utrustningen och vi utfärdar ett kalibreringsbevis.

För att få er utrustning kalibrerad, skicka den till:
Intertechna AB
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Bifoga en beställning, med information om returadress.
Vill ni ha hjälp med transport ring oss på 054-521000

Kontakta oss

Per Nordvall

Funderingar eller frågor om kalibrering?
Kontakta mig så hjälper jag er

Telefon: 054-52 10 03