Egenkontroll Livsmedel HACCP

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

HACCP

Lagstiftningen kräver att livsmedelsföretag ska ha ett egenkontrollprogram som bygger på principerna för HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

En förutsättning för att genomföra ett program för egenkontroll enligt HACCP-principerna är ett effektivt system för temperaturövervakning.

En rad termometrar används för att övervaka temperaturen i de olika zonerna för att kontinuerligt registrera den. Det uppmätta värdet och den faktiska temperaturen som finns tillgängliga på skärmen gör det möjligt att tidigt upptäcka avvikelser och därmed vidta korrigerande åtgärder.

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

Vi säljer utrustningar i flera olika nivåer, allt från enkla tempraturmätare från några hundralappar upp till utrusting som automatiskt dokumenterar genomförda mätningar och inspektioner.

Fluke FoodPro Plus

Mätinstrument

Fluke FoodPro Plus är en komplett lösning för temperaturmätning och övervakning som riktar sig till personal inom livsmedelsbranschen för att kunna utföra snabba och exakta mätningar på livsmedelsprodukter för att spåra eventuella problem med livsmedelssäkerhet.

Fluke FoodPro Plus-termometern är utrustad med den infraröda yttemperaturscannern samt med en probtermometer och inbyggd nedräkningstimer, för kompletta kontroller av mattemperatur och övervakning av tillagnings- och nedkylningsintervall.

De två termometrarna i FoodPro-serien kan rengöras för hand och är utrustade med unika HACCP-kontrollampor, som omedelbart anger säkra och potentiellt osäkra förvaringstemperaturer med grönt respektive rött ljus.

Praktisk användning

- Leverans: Du kan använda termometrarna i FoodPro-serien till att snabbt kontrollera att livsmedelsprodukter håller rätt temperatur vid leverans, utifrån rekommendationerna i ditt HACCP-program.

- Servering: Enkel kontroll av varm och kall mat. HACCP-kontrollamporna anger direkt om temperaturerna är säkra eller osäkra.

- Kontroll: Utför dagliga kontroller av livsmedelsprodukterna för att försäkra dig om att temperaturerna uppfyller de lokala kraven för livsmedelstemperatur.

- Utrustningskalibrering: Kontrollera drifttemperaturer i kylar, frysar, grillar, fritöser, värmeskåp samt varma och kalla förvaringsenheter. På så sätt kan du undvika ojämn livsmedelskvalitet och kostsamt spill samt vidta snabba åtgärder, vilket leder till lägre kostnader för reparation av utrustning.

- Matsal: Enkel kontroll av temperaturer inom alla typer av livsmedelsservering för ökad säkerhet, ökad kvalitet och minskat spill.

Ackrediterad kalibrering av

Kalibrering för livsmedelskontroll HACCP

Vårt laboratorium kan erbjuda spårbar kalibrering av temperatur, både för givare, omvandlare, referenser, kalibratorer och torrblock. Vi utför kalibrering som är spårbar till nationella normaler inom följande områden:

- Temperatur: från -15 till 650ºC
- Elektrisk temperatur -250 till 2316ºC

Boka din kalibrering

För utrustningen som sänds in för kalibrering gäller följande.
Bifoga en beställning tillsammans med den utrustning ni skickar in för kalibrering/reparation.

Ni får även möjlighet att automatiskt få en påminnelse när det är dags att kalibrera utrustningen nästa gång.

Enklare justeringar görs normalt (där det är möjligt) då normalens visade värde jämfört med objektets visade värde skiljer sig mer än 0,6% FS för mekaniskt tryckindikerande objekt. För digitalt tryckindikerande objekt görs justering om skillnaden överstiger 0,1% FS.

Övriga objekt kommer att bedömas mot av tillverkaren angiven spec. om den finns tillgänglig. Eventuell enklare justering kommer att genomföras samt faktureras med aktuell kostnad utan att ni meddelas om detta.

Efter det att kalibreringen av Er utrustning är utförd returneras utrustningen och vi utfärdar ett kalibreringsbevis.

För att få er utrustning kalibrerad, skicka den till:
INTERTECHNA AB
Kvarnvägen 15
663 40 HAMMARÖ

Bifoga en beställning, med information om returadress.
Vill ni ha hjälp med transport ring oss på 054-521000

Kontakta oss

Per Nordvall

Funderingar eller frågor om kalibrering?
Kontakta mig så hjälper jag er

Telefon: 054-52 10 03