Om Intertechna

Intertechna startades 1985 och vi jobbar mot industrin i Norden med utrustning och tjänster för IIoT maskinövervakning, kalibrering, samt system för ronder och operatörstillsyn.
Fram till 2023 var vårt huvudkontor och labb på Hammarö, strax söder om Karlstad.

Nu har vi vårt huvudkontor och labb i moderna och anpassade lokaler centralt i Karlstad.
Vi har även ett kombinerat sälj och supportkontor på Lindholmen i Göteborg. 

Tillgänglighet och Kvalité

Det finns en gemensam nämnare i allt det vi på Intertechna arbetar med. Intertechna jobbar med produkter och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen.

Det är våra nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar och skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll.

Vad vi erbjuder

Från vår anläggning centralt i Karlstad kan vi erbjuda ett produktprogram som på ett utmärkt sätt svarar upp mot våra kunders behov. Våra viktigaste produktområden är system för drift och underhållsronder, IoT-sensorer för maskinövervakning, kalibreringsutrustning och underhållsystem för instrument. Verksamheten har med tiden utvecklats till att även omfatta den kompetens som krävs för att kontinuerligt kunna understödja våra kunder.

  • Egen avdelning för installation, projekt och mjukvarusupport
  • Ackrediterat kalibreringslaboratorium
  • Elektronikverkstad
  • Närlager för säkra och snabba leveranser
  • Utbildning

Effektiv operatörstillsyn

Ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka tillgängligheten i produktionen är att jobba med effektiva metoder och verktyg för tillsyn av produktionen. Intertechna har jobbat med många stora och små företag för att öka tillgängligheten i produktionan.

Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag

Ökad kvalité

För att ni ska kunna tillverka era produkter med högsta kvalité måste er mätutrustning i processen mäta rätt. Intertechna har jobbat med Svensk industri i över 30 år för att säkerställa att våra kunders utrustningar är rätt kalibrerade.

Läs mer om våra tjänster för kalibrering...

Snabb felsökning

Vid felsökning och förebyggande underhåll är det viktigt att underhållsavdelningen har effektiva verktyg. Varje förlorad minut i produktionen kostar betydande belopp.

Läs mer om verktg som kan minimera driftstörningar...

Ordning och reda

I många produktinsanläggningar finns ett stort antal fältinstrument som säkerställer en korrekt och säker produktion. Vi levererar system som hjälper till med att hålla ordning på instrument, att de blir testade och att de fungerar som de ska.

Läs mer om våra kalibreringssystem för ordning och reda...