System

Tillförlitlighet i mät och styrsystem

Att givare och instrument inom verksamheten mäter korrekt är en förutsättning för att nå en hög produktionskvalitet. Med våra kalibreringssystem säkerställs att instrumenten har högsta prestanda.

Att hitta symptom på fel tidigt är en förutsättning för hög tillgänglighet i produktionen.
Med våra ronderingssystem hittas fel innan de hinner eskalera och orsaka kostsamma driftstörningar.

Tillförlitlighet i mät och styrsystem ligger till grund för hög kvalitet och en effektiv produktion. Lika viktigt är det att systemen får korrekta värden och mäter, även vid svåra förhållanden.

Kalibreringssystem

Med ett effektivt underhålls- och kalibreringssystem - ges full kontroll på kalibrerings- och inspektionsuppgifter. En kraftfull databas samlar data kring instrumentering och annan utrustning.

Intelligent mjukvara för förebyggande underhåll

De system och mjukvaror som vi levererar är effektiva verktyg för att våra kunder ska nå en högre effektivitet i produktionen, en jämnare kvalitet och en säkrare produktion. 

Vi jobbar tillsammas med våra kunder i projekten för att systemen ska installeras effektivt till en låg kostnad. Vi jobbar även tillsammans med våra kunder så att användarna får kunskap för att själva kunna hantera sina system under lång framtid.

IoT, Trådlös övervakning av vibration, temperatur och magnetfält

On-line övervakning av kritisk utrustning i industrin har länge varit ett av de effektivast sätten att undvika störningar i produktionen.

På grund av höga kostnader har endast ett fåtal av utrustningarna full övervakning.

Med BLE Beacon, som har inbyggda sensorer och sändare för vibration, temperatur, magnetfält och ljus kan nu all utrustning övervakas på ett effektivt sätt.

Med tekniken tar vi ett steg närmare processen

Genom att jobba med de bästa leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda system som hjälper industrin till högre tillgänglighet i produktionen. 

Vi jobbar även med konfigureringsverktyg för intelligent mätutrustning. Konfigureringsverktyget kan köras på vanliga Android telefoner.

Rondering och inspektion

Högre tillgänglighet och säkerhet genom effektiva ronder

Att en process fungerar korrekt blir allt viktigare både för säkerhet, miljö och företagets ekonomi. Genom att regelbundet kontrollera kritiska punkter i anläggningen kan symptom på fel upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.