IoT-sensorer för trådlös maskinövervakning

IoT-sensorer för trådlös maskinövervakning

Rea-pris0 kr
Art.nr: Bluzone
Antal:

Systemet från HID är ett helt nytt och effektivt sätt att övervaka utrustning. Det bygger på konceptet ”IoT” (Internet Of Things) och att den övervakade utrustningen själv automatiskt ska rapportera när något fel eller avvikelse uppträder


 

Systemet består av tre delar

  1. Givare/sensorer (Beacons)
  2. Kommunikationsmoduler (BluFis)
  3. En applikation i ”Molnet” för övervakning (Bluzone)


Givare/Beacon

Givaren har flera inbyggda sensorer och de mäter automatiskt:

  • Temperatur
  • Ljus
  • Vibration/rörelse med en 3-axlig givare
  • Magnetfält i tre dimensioner (option)

Givarna har mycket hög känslighet och kan mäta mycket små förändringar.


Kommunikation BluFi

Givaren sänder automatiskt information från sensorerna, denna information plockas upp av kommunikationsmodulen och skickas vidare på trådlösa nätverk.

En BluFi kan hantera upp till 100 givare som finns inom området.

 

Bluzone

All information från givarna lagras i en säker krypterad databas i molnet. Bluzone applikationen levereras som en service och användaren behöver inga egna IT-system.

Med Bluzone är det enkelt att sätta upp gränser för larm och övervakning på givarna, så att de själva rapporterar när ett fel uppträder som är kopplat till vibration, rörelse, ljus eller magnetfält.

”Machine Learning”

För vibration har systemet en unik funktion, vid installation mäter man en tid på utrustningen, sedan sparas denna inspelning som en kurva med ”fingeravtryck” på utrustningen.

Systemet jämför sedan mätningar mot kurvan och rapporterar direkt om utrustningen avviker från kurvan.
Avvikelser kan automatiskt rapporteras på flera olika sätt, bl.a. med automatiska mail.
Se mer under fliken för Machine Learning


Trender och analys

Bluzone har kraftfulla verktyg för att snabbt se på information från utrustningen.

Det finns bland annat ett lättanvänt verktyg för att se på trender.


 Bild med översikt på signaler från en maskin med bland annat vibrationer och temperatur 


Detaljbild på vibrationstrend från en maskin. Trenden kan även jämföras med motsvarande kurva från andra liknande maskiner. (Compare To)