Utbildning i AVEVA Mobile Operator (IntelaTrac) ronderingssystem

Utbildning i AVEVA Mobile Operator (IntelaTrac) ronderingssystem

Rea-pris0 kr
Art.nr: IC-Utb-IT-Anv
Antal:

Intertechna erbjuder en 4 dagars utbildning för nyckelanvändare av AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) ronderingssystem.

Kursen behandlar hur man bygger ronder, schemalägger och genomför ronder i handdator. Även analys av insamlad data och rapporter ingår i kursen.

Efter kursen skall deltagarna kunna administrera, bygga och utföra ronder. De skall även ha förståelse för systemuppbyggnaden och god kunskap om handhavande av handdatorer och kringutrustning.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.
Intertechna har flera års erfarenhet av utbildning och support av AVEVA Mobile Operator ronderingssystem.

Förkunskaper:
• Kunna hantera en PC med Windows

Kursinnehåll:
• Uppbyggnad av systemet
• Rondbyggaren
• Schemaläggaren
• Systeminställningar
• Administration
• Handdatorer
• Streckkoder
• Analysverktyg
• Webbrapporter
• Automatisk rapportdistribution
• Användande av externa eheter