Intertechnas Läckagesökning tryckluft

Intertechnas Läckagesökning tryckluft

Läsning Intertechnas Läckagesökning tryckluft 2 minuter Nästa Trådlös övervakning av roterande utrustning

Intertechna genomför läckagesökning på tryckluftsystem. Med hjälp av den senaste tekniken lokaliserar vi läckage som årligen kostar tusentals kronor. Vi använder oss av Fluke ii900 och Fluke ii910. Det är ett akustiskt instrument som lokaliserar var läckorna finns och räknar ut hur stora de är.

Fluke ii900

Läckagesökningen genomförs under normal drift och påverkas inte av buller och störande ljud från omgivningen. När en läcka är lokaliserad dokumenteras den genom att man tar en bild där information om läckans storlek och placering finns.

SFluke ii900 mäter

Efter läcksökningen sammanställs allt i en utförlig rapport. När man matat in elkostnaden får man en kostnad på varje individuellt läckage och vad alla läckor kostar sammanlagt. Det ger en prioriteringslista på vilka läckor som bör åtgärdas först.

läckagemätning

I exemplet ovan ser vi ett läckage på en slang. LeakQ-värdet är 7,5 och det läcker ut 56,9 l/min. Inmatat kWh-pris är 1 kr. Kostnaden på läckaget blir 14 254 kr/år.

Det finns åtskilliga tusenlappar att spara genom att utföra en läcksökning och åtgärda de läckor som finns. Det kostar mycket pengar att låta sina kompressorer gå på högvarv och producera tryckluft till ingen nytta.