Grundutbildning kalibrering
Grundutbildning kalibrering
Grundutbildning kalibrering
Grundutbildning kalibrering

Grundutbildning kalibrering

Rea-pris0 kr
Antal:

Att kalibrering av mätutrustningen är en viktig länk i kunna ha en stabil produktion och säkerställa kvalitetsarbetet.

Dessa fakta är säkert välbekant för alla som arbetar med ledningssystem som t.ex. ISO 9001. 

Intertechna erbjuder en grundläggande kurs i allmän kalibrering.
Efter genomförd kurs får deltagarna ett signerat bevis på utförd utbildning. 


INTRODUKTION I KALIBRERING 1-DAG

Likaväl som rätt kalibrerad utrustning är viktigt för ett korrekt kalibreringsresultat så beror kvaliteten på utfört kalibreringsarbete i lika hög utsträckning på den kompetens som utförande tekniker har.

Introduktionskursen i kalibrering tar upp grunderna i kalibrering och berör de krav som ställs på kalibrering från ISO9000.

Efter kursen ska deltagarna ha en god förståelse för kalibrering, samt begrepp som till exempel As-Found – As-Left, justering, HART, tolerans, spårbarhet, normaler, och repeterbarhet.

Kursen innehåller praktiska övningar i kalibrering av tryck, temp och elektriska instrument.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Intertechna har många års erfarenhet av utbildning och support av kalibreringssystem.

Kursen är allmän och inte knuten till något specifikt kalibreringssystem eller mätinstrument.

Under kursen används kalibreringssystem och kalibratorer bland annat från FLUKE.

Förkunskaper:

  • Allmänna instrumentkunskaper

Kursinnehåll:

  • Kalibrering – begrepp och definitioner
  • Lagar och regler
  • HART
  • God kalibreringspraxis
  • Spårbarhet
  • Praktiska övningar