Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning
Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning
Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning
Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning
Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning

Fluke PVA-1500 Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning

Rea-pris0 kr
Art.nr: FLUKE-PVA-1500T2
Antal:

Nyckelfunktioner

  • Mäter och visar I-V-kurvor upp till 1 500 V och 30 A, inklusive moduler med hög effektivitet (PVA-1500HE2)
  • Avancerad inbyggd solcellsmodell ger omedelbar kontroll av solcellsprestanda
  • Svep-till-svep-fördröjning på nio sekunder för att mäta 3,5 MW på <1 timme
  • Trådlösa gränssnitt för snabbare konfiguration, säkrare arbetsmiljö och rörelsefrihet under felsökning av solceller
  • Automatiserar datahantering, -analys och -rapporter

Produktöversikt: Solcellsanalysator med I-V-kurvspårning i PVA-1500-serien

Mät solcellssystemets prestanda

PVA-1500 är en banbrytande sats för I-V-kurvspårning och är konstruerad för att mäta solcellssystems prestanda. Denna testutrustning med hög precision ger dig möjlighet att bedöma solcellsmodulers och -matrisers hälsa och prestanda tillförlitligt och fatta välgrundade beslut för att förbättra deras effekt och livslängd.

PVA-1500 erbjuder ett urval av avancerade funktioner, inklusive IV-kurvspårning med hög kapacitet som producerar snabba och detaljerade prestandadata. Det intuitiva användargränssnittet möjliggör enkel navigering och realtidsanalys, vilket banar vägen för omedelbar identifiering av potentiella problem. Genom att identifiera problem exakt och tidigt kan du maximera produktionen av solenergi och minimera stilleståndstider.

Heltäckande mätningar och effektiv analys

För idrifttagning, drift, underhåll och felsökning av solcellsmatriser är IV-kurvmätning den mest kompletta metoden för mätning av solcellsmodulers prestanda. Snabb analys av kurvdatasatser hjälper till att identifiera avvikande värden och lagrade data fungerar som en baslinje för framtida prestandaundersökningar.

Noggrann IV-kurvspårning

PVA mäter IV-kurvan (strömstyrka kontra spänning) för en solcellssträng eller -modul med hjälp av kapacitiv last. Mätningen utförs normalt på strängnivå, genom att ansluta direkt till strängen eller i ett apparatskåp med säkringarna för att välja den sträng som testas. Antalet IV-kurvpunkter kan väljas vid 100 eller 500. I tillägg till detta genererar PVA även PV-kurvan (effekt kontra spänning), Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, fyllnadsfaktorn och prestandafaktorn (förhållandet mellan uppmätt och förväntad maximal effekt).

Tidsbesparande gränssnitt

Med en surfplatta eller bärbar dator (endast Windows) som användargränssnitt kan fler tester utföras per timme och data visas i flera, lättlästa format. Spara dina mätningar genom att trycka på det anpassade matristrädet vid den förgrening du mäter. Programvaran beräknar den förväntade IV-kurvan automatiskt och visar prestandafaktorn.

Avancerad och högeffektiv kapacitet för solcellstester

Noggrann mätning av högeffektiva moduler upp till 30 A: Högeffektiva moduler (>19 % moduleffektivitet) har hög kapacitans, vilket utgör en utmaning för vissa I-V-kurvspårningsenheter som eventuellt inte kan mäta dem. PVA-1500HE2 är specialkonstruerad för att mäta alla strängtyper, även strängar med högeffektiva moduler, upp till 30 A. Snabba resultat i miljöer med hög temperatur: PVA-1500HE2 arbetar med kort svep-till-svep-fördröjning på nio sekunder (vid Voc < 1350 V). Detta gör det möjligt att mäta 3,5 MW inom en timme, även i miljöer med hög temperatur där vanliga kurvspårningsenheter ofta slutar fungera på grund av överhettning.

SolSensor™ trådlös referenssensor för solceller

SolSensor™ ger solcellsmodellen data om solstrålning, modultemperatur och matrisens lutning. Modellen använder dessa data för att förutsäga IV-kurvans form vid dessa driftsförhållanden och för att översätta den uppmätta kurvan till standardtestförhållanden. SolSensor™ kläms fast på modulramen så att solstrålningssensorn automatiskt riktas mot matrisens plan.

Den spektrala responsen från kiselfotodiodsensorn i SolSensor™ korrigeras för den solcellsteknik som testas. Särskilda faktorer tillhandahålls för fler- och enkristallceller, såväl som kadmiumtellurid (CdTe) och annan tunnfilmsteknik. Sensorn är temperaturkompenserad och varje enhets vinkelrespons kalibreras för rotation och höjd. Resultatet blir att SolSensor™ är noggrann över ett stort urval av tekniker, himmelsförhållanden och solvinklar, vilket möjliggör IV-kurvmätningar tidigare och senare på dagen.

SolSensor™ är utrustad med två externa termoelementingångar för mätning av temperaturen på baksidan av moduler. Effektiv celltemperatur kan dessutom beräknas direkt från den uppmätta IV-kurvan enligt IEC 60904-5. Med PVA-funktionen SmartTemp™ är det möjligt att blanda dessa två metoder för att uppnå högsta noggrannhet.

PVA och SolSensor™ kommunicerar trådlöst med din surfplatt/dator via Wi-Fi, med en räckvidd på 100 m. Det eliminerar behovet av kablar, möjliggör snabb installation, ger dig möjlighet att röra gå omkring medan du felsöker strängar och erbjuder flexibiliteten att kunna mäta flera apparatskåp med samma SolSensor™-konfiguration.

Klicka på knappen "Produktblad PDF" för mer information.