Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop
Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

Rea-pris0 kr
Varianter:

Varianter

Antal:

Den kompakta ScopeMeter® 120B-serien är den robusta oscilloskoplösningen för felsökning och underhåll av industriell elektrisk och elektromekanisk utrustning. Den är ett helt integrerat testverktyg, med oscilloskop-, multimeter- och höghastighetsskrivare i ett lättanvänt instrument. ScopeMeter 120B-serien integreras även med mobilappen Fluke Connect® och programvaran FlukeView® för ScopeMeter för att möjliggöra ytterligare samarbete, dataanalys och arkivering av viktig testinformation.

Förenklad testning, bättre inblick och snabbare elektromekanisk felsökning

Den kompakta ScopeMeter® 120B-serien är den robusta oscilloskoplösningen för felsökning och underhåll av industriell elektrisk och elektromekanisk utrustning. Den är ett helt integrerat testverktyg, med oscilloskop-, multimeter- och höghastighetsskrivare i ett lättanvänt instrument.

ScopeMeter 120B-serien integreras även med mobilappen Fluke Connect® och programvaran FlukeView® för ScopeMeter för att möjliggöra ytterligare samarbete, dataanalys och arkivering av viktig testinformation.

Busshälsotest för industriellt bruk

(Gäller Fluke 125B)
Denna funktion kontrollerar de elektriska signalernas kvalitet i industribussar
Busshälsotestet analyserar de elektriska signalerna i industriella bussar och nätverk och ger en tydlig indikering, "Bra", "Svag" eller "Dålig", för varje relevant parameter, bredvid det faktiska uppmätta
värdet.

De uppmätta värdena jämförs med standardvärden baserade på de valda
busstyperna:

  • CAN-buss,
  • Profi-buss,
  • Foundation Field,
  • RS-232
  • och många fler,

Eller så kan unika referensvärden ställas in om olika toleranser krävs.
Fluke 125B kan kontrollera kvaliteten på de elektriska signalerna så snart de passerar genom nätverket, utan att titta på datainnehållet. Dessutom kontrollerar 125B signalnivåer och hastighet, övergångstider
och distorsion, och jämför med tillämpliga standarder så att du kan hitta fel såsom felaktiga kabelanslutningar, defekta kontakter, felaktig jordning eller felaktiga termineringar.