Intertechna leder workshop på UDI

Intertechna leder workshop på UDI

Intertechna och Fluke är en av deltagarna som leder presentationer och Workshop på årets UDI konferens.

UDI är en förkortning på Underhåll, Drift & IT-säkerhet.

Konferensen hålls på Lidingö den 8-9 November. 

Den Workshop som Intertechna och Fluke ansvarar för hanterar besparingar inom industrin relaterade till effektförluster bl.a. på tryckluft.

Föreläsare på konferensen är bl.a. 

Läs mer om konferensen...

Här är en sammanfattning av innehållet på Fluke och Intertechna Workshop:

Hur kan vi hjälpa våra kunder att spara pengar?

Intertechna/Fluke

Om luft hade haft en färg eller kommit i flytande form som olja och vatten så hade vi inte stått här idag och diskuterat hur svensk industri blöder pengar.

Detta hade varit ett problem som varit löst för längesedan.

Vi arbetar med industriförbättringar för att tydliggöra och avtäcka det behov som våra kunder idag har. Det finns idag väldigt många företag som insett detta och specialiserat sig på att arbeta just med att identifiera läckage och åtgärda dessa.

Vår fråga är, vill inte kunderna lösa detta själva?

Vårt instrument hittar idag inte bara luft och gasläckage utan nu kan ni även utföra inspektioner på era transportband gällande mekaniska skador.

Läs mer om de verktyg som kan hjälpa industrin att spara pengar...