Fluke lanserar nya instrument för installation av solceller

Fluke lanserar nya instrument för installation av solceller

Nu flyttar vi vår verksamhet! / Now we are moving! Läsning Fluke lanserar nya instrument för installation av solceller 1 minut Nästa Nu har vi flyttat
För att underlätta arbetet under installation och service av anläggningar med solceller så lanserar nu Fluke nya instrument för att effektivisera arbetet med installation och service av solceller. 

Fluke IRR1, solstrålemätare

  • Mät solstrålning, omgivningstemperatur och PV-modulens temperatur, solcellssystemets riktning och lutningsvinklar
  • Gör omedelbara mätningar för att fastställa hur många watt per kvadratmeter solstrålning, som krävs enligt standarden IEC 62446-1

Läs mer om Fluke IRR...

Fluke SMFT-1000 Verktygssats för solcellsanläggningar

  • Universalinstrument för solcellsanläggningar som uppfyller kraven i IEC 62446-1 för kategori 1- och kategori 2-installationer
  • Spänningsmätning på öppen krets (VOC) vid solpanel eller solpanelrad upp till 1 000 V DC
  • Mätning av kortslutningsström (ISC) vid solpanel eller solpanelrad upp till 20 A DC
  • I-V-kurvplottning på plats för jämförelse av tillverkarens I-V-kurvdata med uppmätta data på analysatorskärmen
  • Kompatibel med Fluke TruTest™ datahanteringsprogram

Läs mer om Fluke SMFT-1000...